פנטהאוז 5 חד' מהקבלן
הזדמנות למהירי החלטה
3,490,000 ש"ח