בבלעדיות
5 חד' | בניין חדיש
במתחם זרובבל המבוקש
₪3,350,000