בבלעדיות
בהרצליה הצעירה
מיני פנטהאוז חדש 

ב ה ד מ נ ו ת
₪3,570,000