בבלעדיות
₪4,300,000

בהרצליה הירוקה
ד.גג| כ"ט בנובמבר