בבלעדיות
בהרצליה הצעירה
4 ענקית| נוף פתוח

מעלית חנייה
₪2,390,000